Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic_etika_kantova-etika

Један од курсева етике:

 

Фил

ico-kursevi 30: Кантова етика

Циљ је да се ученици упознају са начелима Кантове етике. Кантова етика спада у етику дужности. Зашто? Чиме се мери вредност неке радње? Каква је разлика између легалности и моралности? Шта човек треба да чини? Зашто Кант поставља категоричке императиве, а не хипотетичке императиве? Шта су максиме? Како максиме утврђују вредност деловања? Шта ученици мисле о ригоризму Кантове етике? Како се Кантов ригоризам одражава на њихов живот и живот уопште данас? Какав је однос између моралног закона и идеје слободе? Шта значи бити слободан за Канта, а шта за ученике? Шта означава принцип универзализације у Кантовој етици? Објасни Шелерово тумачење Кантове етике као “подофицирског морала”.

book Литература:

  • Имануел Кант “Критика чистог ума”, “Заснивање метафизике морала”
  • В. Кораћ и Б. Павловић “Историја Филозофије”, уџбеник филозофије за IV разред гимназије и стручних школа
  • Gary Banham “Kant’s Practical Philosophy: From Critque to Doctrine”
  • Frederick C. Beiser “The Fate of Reason:German Philosophy from Kant to Fichte”
  • Broad C.D. :“Kant: An Introduction”
  • Gordeon E. Michalson “Kant and the Problem of God”
  • John Rawls “Lectures on the History of Moral Philosophy”