Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic-filozofija_sociologija_mit-i-mitologija_emil-durkheim

milos-rastovic-filozofija_sociologija_mit-i-mitologija_mircea-eliade

Соц

ico-kursevi 41: Мит и митологија

Циљ је указати ученицима шта је мит, његов настанак и развој и однос према филозофији. Када су митови настали и шта је довело до настанка митова? Да ли обавезно митове прати и верски ритуали? Одређење мита у делу Мирча Елијаде. Мит поништава профано време и настоји да овлада вечношћу. Објаснити однос мита и бајки, мита и песништва? Шта је најчешћи садржај митских прича? На чему се митске приче заснивају? Успоставити разлику између митског и критичко рационалног мишљења. Објаснити однос душе-тела, мушко-женско у митологији. Како митови објашњавају смрт (мит о Адаму и Еви). Како су настали грчки митови: култ Аполона, култ Диониса и Орфички култ.

book Литература:

  • Мирче Елијаде “Мит и збиља”;
  • Емил Диркем “Елементарни облици религијског живота”;
  • М. Митровић и С. Петровић “Социологија”, уџбеник социологије за III разред стручних школа и IV разред гимназије;
  • Рене Жирар “Насиље и свето”;
  • Кулишић, Петровић, Пантелић “Српски митолошки речник”;
  • Сретен Петровић “Српска митологија”;
  • Франкфорт, Вилсон, Јакобсен “Од мита до филозофије”;
  • М. Хоркхајмер, Т. Адорно “Дијалектика просветитељства”

zevstekstmilos-rastovic-filozofija_sociologija_mit-i-mitologija_zevs

dionistekstmilos-rastovic-filozofija_sociologija_mit-i-mitologija_dionis

apolontekstmilos-rastovic-filozofija_sociologija_mit-i-mitologija_apolon