Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic-filozofija_sociologija_monoteisticke-religije-hriscanstvo_kreiranje-adamaMichelangelo “The Creation of Adam”
1508 -1512

Соц

ico-kursevi 45-46: Монотеистичке религије – Хришћанство

Циљ је упознати ученике са основним поставкама хришћанске религије. Када је настало хришћанство и шта је довело до појаве хришћанства? Ко су били хришћани? Хришћанство се темељи на безпоговорној вери у Бога. Како хришћани схватају Бога? Објаснити парадокс: како се Бога састоји из три личности? У чему се састоји основни смисао мита о Христу? Како се хришћанство инстутиционализовало? Шта је довело до раскола у хришћанству? Расколи у католичкој цркви. По чему се православна религија разликује од католичке религије? Како се црква у средњем веку обрачунавала са јеретицима?

book Литература:

 • Емил Диркем “Елементарни облици религијског живота”;
 • Линг Тревор “Историја религије истока и запада”;
 • С. Петровић и М. Митровић “Социологија” уџбеник социологије за III разред стручних школа и IV разред гимназија;
 • Енциклопедија живих религија;
 • Макс Вебер “Сабрани списи о социологији религије” I-III;
 • Вуко Павићевић “Социологија религије”;
 • Браун Стивен “Хришћанство”;
 • Донини Амброђио “Преглед повијести религије”;
 • Мирче Елијаде “Историја веровања и религијских идеја”;
 • Бронислав Малиновски “Магија, наука и религија”;
 • Едгар Морен “Дух времена”.

milos-rastovic-filozofija_sociologija_monoteisticke-religije-hriscanstvo_poslednje-sudjenjeMichelangelo “Last Judgment”,
1534 – 1541