Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic-filozofija_sociologija_izazovi-globalizacije_talcott-parsons

milos-rastovic-filozofija_sociologija_izazovi-globalizacije_jean-baudrillard

milos-rastovic-filozofija_sociologija_izazovi-globalizacije_francis-fukuyama

milos-rastovic-filozofija_sociologija_izazovi-globalizacije_noam-chomsky

Соц

ico-kursevi 67-69: Изазови глобализације

Циљ је упознати ученике са савременим процесом глобализације и њеном основом, а то је информатичка револуција. Указати на различита тумачења процеса глобализације: неофункционални (глобализација повезује удаљене економске, политичке и културне делове света) и неомарксистичко тумачење (“нови идеолошки мит”). У чему се огледа информатичка револуција? Како она утиче на наш свакодневни живот? На који начин технологија нас забавља, а на који начин утиче на наше мишљење? Како она конституише нову политику, економију и културу? У ком смислу је информација главни ресурс и покретач привредне активности? Савремена технологија афирмише начело да је много рационалније преносити информације него људе. Да ли би у том случају ученици могли учити преко компјутера без потребе да долазе у школе? Захваљујући технологији можемо гледати многе културне догађаје. У којој мери технологија убрзава наш живот?

book Литература:

 • М. Митровић и С. Петровић “Социологија”, уџбеник социологије за III разред стучних школа и IV разред гимназије
 • Жан Бодријар “Симулакруми и симулација”
 • Парсонс Талкот “Модерна друштва”
 • Френсис Фукујама “Крај историје и последњи човек”
 • Ноам Чомски “Светски поредак – стари и нови”
 • Поповић М., Ранковић М. “Теорије и проблеми друштвеног развоја”
 • Ентони Гиденс “Последице модерности”
 • Карл Попер “Отворено друштво и његови непријатељи”
 • Семјуел Хантингтон “Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка”
 • Ален Турен “Постиндустријско друштво”
 • Лаш Кристофер “Побуна елита и издаја демократије”
 • Михаило Поповић “Тоталитарни системи”
 • Мирослав Печујлић “Глобализација. Два лика света”

milos-rastovic-filozofija_sociologija_mech